Teamcoaching

Ook teams hebben, net als individuen, hun eigen karakter. Dat karakter kan leiden tot onvoldoende prestaties of ongewenste situaties. Iemand die ziet wat er gebeurt en kan interveniŽren als er gedrag is dat het presteren belemmert, die het team bewust kan maken van wat er aan de hand is en daarmee de beweging op gang kan brengen op weg naar een betere prestatie, noemen wij een teamcoach.

Werken in een team is moeilijker dan men denkt. In een organisatie spelen allerlei processen door elkaar heen. Een team dat zich niet bewust is van al die processen en van de eigen persoonlijke rol in dat geheel, kan heel makkelijk vastlopen als systeem. Duidelijkheid over die processen in eigen systeem staat aan de basis van een goed functionerend team. Het uitspreken van verwachtingen, het besef van ieders kwaliteiten en een goede communicatie in het werk vormen vaak de basis van een goed team. In zoín team speelt ook de leiding een cruciale rol. Hij of zij vervult een regisserende rol en geeft de kaders aan waarbinnen een team zich kan en moet bewegen. Binnen de kinderopvang wordt in hoofdzaak gewerkt met verschillende opvanggroepen. Elke opvanggroep wordt begeleid door een klein team van medewerkers. Maar elke opvanggroep is vaak ook weer onderdeel van het groter geheel (een groter team) binnen een organisatie. Dit levert weer een heel speciale problematiek op die bezien kan worden.

Een belangrijk onderdeel in de coaching vormt communicatie (vanuit de Gordonmethodiek) het geven en ontvangen van feedback en het analyseren van de werking van het teamsysteem en zichzelf.