Effectief Communiceren met Ouders

Contact met ouders is in de kinderopvang een vast onderdeel van het werk. Je informeert ouders over het functioneren van hun kind in de groep. Je zult willen weten wat het kind thuis gewend is en hoe de ouders het aanpakken. Zo krijg je meer informatie terug en kun je de opvoeding en verzorging zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Doel van het contact met ouders

Een van de belangrijkste doelen van het contact leggen met ouders is om de ouders op de hoogte te houden van en te informeren over de dagelijkse gang van zaken en wat er is opgevallen aan het kind. Een tweede doel is dan om waar mogelijk kenbaar te maken aan de ouders dat er zorgen zijn rond het kind. Belangrijk is om zorgen te delen en vooral een steuntje in de rug te zijn. Ook is van belang het (proberen) te introduceren van een beroepskracht die de zorgen verder oppakt.

Uitgangspunt bij contacten met ouders

Uitgangspunt is om ervan uit te gaan dat ouders het beste met hun kind voor hebben. De opvoeding en eventuele zorgen rond het kind vormen vaak de gemeenschappelijke noemer waarover je met ouders in gesprek raakt. Daarbij moet er het besef zijn dat ouders het meest deskundig over en ervaren met hun kind zijn. In het contact met de ouders hoef jij als pedagogisch medewerker zelf géén diagnose, advies of oplossing te geven voor de zorgen rond het kind. Het is alleen de bedoeling bij zorgen de ouders in contact te brengen met een beroepskracht. Daarbij ga je zorgvuldig om met de verkregen informatie uit de gesprekken met ouders.

Als pedagogisch medewerker heb je dagelijks met ouders te maken en weet je dat goede oudercontacten heel belangrijk zijn, voor de ouder, het kind en ook voor jezelf. De enorme diversiteit van kinderen, ouders en medewerkers vraagt om een verschillende aanpak in communicatie. In deze training leer je meer grip te krijgen op die contacten met ouders.

Er wordt veel geoefend, waarbij de terugkoppeling naar uw eigen ervaringen essentieel is. Dat maakt deze training uitermate praktisch. Je hebt er direct profijt van in het omgaan met ouders, maar ook in de omgang met kinderen en collega’s. Dit alles in het belang van de veiligheid en het welbevinden van het kind!

Communiceren met ouders is een verdiepende training waarin de deelnemers bewust worden gemaakt van het belang van de communicatie met de ouders:

Reflecterend vermogen wordt op de volgende wijze gestimuleerd:

De totale training bestaat uit 4 bijeenkomsten.