Effectief Communiceren in de Kinderopvang

Een goed pedagogisch klimaat

In de kinderopvang communiceer je de hele dag. Met ouders, collega’s, maar het meest en vooral: met de kinderen uit je groep. Je praat met de kinderen, troost ze, lost ruzies op. Een goede communicatie is de basis voor een goed pedagogisch klimaat. In de praktijk van alledag is het wel eens lastig: wat doe je met twee kinderen die steeds opnieuw vechten om een auto; hoe ga je om met een kind dat maar niet kan wennen; wat doe je met een kind dat weigert zijn melk op te drinken? En hoe reageer je als een kind op de bso een grote mond tegen je heeft of geen aansluiting kan vinden bij de andere kinderen?

Gordon training

De Gordon training kan hierbij een hulpmiddel zijn. In de training worden allerlei dagelijkse voorkomende situaties besproken en geoefend. De training reikt vaardigheden aan om effectieve communicatie tussen pedagogisch medewerk(st)ers, kinderen en ouders tot stand te brengen. Acceptatie van dat ieder kind anders is, andere behoeften heeft en de bereidheid daar rekening mee te houden is in de training een belangrijk uitgangspunt.

Doel

De training heeft tot doel het verkrijgen en in stand houden van een veilige, plezierige en evenwichtige relatie tussen pedagogisch medewerk(st)ers en kind, bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfwaardering en zelfvertrouwen bij kinderen.

Thema’s

In de training komen de volgende thema’s aan de orde:

Omvang

De volledige training bestaat uit 10 dagdelen van 2,5 uur of een variant daarvan, bijvoorbeeld 5 keer een dag. Zo kan de training ook in modules gegeven worden. Het is minimaal vereist om 6 dagdelen te volgen. Daarna kan dan twee jaar lang b.v. nog 2 dagdelen per jaar worden gevolgd om het erkende Gordon-certificaat te verkrijgen.

Certificaat

De deelnemers krijgen een certificaat wanneer ze minimaal 8 van de 10 dagdelen hebben gevolgd. Bij minder dagdelen is het mogelijk om een ‘bewijs van deelname’ uit te reiken.

Klik hier voor meer informatie over de Gordonmethode en het NET (Nederlandse Effectiviteit Trainingen)